Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.21256/zhaw-25816
Publication type: Book part
Type of review: Peer review (publication)
Title: Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej
Authors: Dreesen, Philipp
Stücheli-Herlach, Peter
et. al: No
DOI: 10.21256/zhaw-25816
Published in: Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego
Editors of the parent work: Czachur, Waldemar
Hanus, Anna
Miller, Dorota
Page(s): 125
Pages to: 170
Issue Date: 2022
Publisher / Ed. Institution: Oficyna Wydawnicza Atut
Publisher / Ed. Institution: Wrocław
ISBN: 978-83-7977-552-1
Language: Polish
Subjects: Lingwistyka dyskursu; Lingwistyka stosowana; Lingwistyka korpusowa; Symulacja; Mapowanie; Transdyscyplinarność; Triangulacja; Transformatywność
Subject (DDC): 401.4: Terminology, discourse analysis, pragmatics
Abstract: Odkąd lingwistyka dyskursu stała się samodzielną subdyscypliną, pojawia się pytanie, jaki może być jej wkład w rozwiązywanie problemów społecznych. Opierając się na wcześniejszych osiągnięciach lingwistyki stosowanej oraz badań nad dyskursem, przedstawiamy transdyscyplinarny projekt badawczy, który w równym stopniu uwzględnia zagadnienia teoretyczne, metodologiczne i praktyki badawczej, a także konsekwentnie wykorzystuje w praktyce możliwości analizy dużych ilości cyfrowych danych językowych. Projekt oparty jest na czterech modułach badawczych. Pokazujemy na przykładach ich implementację w oparciu o (konkretne) korpusy. Transdyscyplinarna orientacja tego projektu niesie ze sobą wyzwania w zakresie komunikacji badawczej pomiędzy nauką a praktyką. Nasze wstępne doświadczenia dotyczące tego rodzaju wyzwań chcemy poddać dyskusji.
Further description: Przedruk z Dreesen/Stücheli-Herlach 2019, w: Zeitschrift für Diskursforschung, s. 123-162.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/25816
Fulltext version: Published version
License (according to publishing contract): CC BY-NC-ND 3.0: Attribution - Non commercial - No derivatives 3.0 Unported
Departement: Applied Linguistics
Organisational Unit: Institute of Applied Media Studies (IAM)
Institute of Language Competence (ILC)
Published as part of the ZHAW project: Energiediskurse in der Schweiz
Appears in collections:Publikationen Angewandte Linguistik

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_Dreesen-StuecheliHerlach_Praktyczna-lingwistyka-dyskursu.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
Dreesen, P., & Stücheli-Herlach, P. (2022). Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej. In W. Czachur, A. Hanus, & D. Miller (eds.), Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego (pp. 125–170). Oficyna Wydawnicza Atut. https://doi.org/10.21256/zhaw-25816
Dreesen, P. and Stücheli-Herlach, P. (2022) ‘Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej’, in W. Czachur, A. Hanus, and D. Miller (eds) Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, pp. 125–170. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-25816.
P. Dreesen and P. Stücheli-Herlach, “Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej,” in Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, W. Czachur, A. Hanus, and D. Miller, Eds. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2022, pp. 125–170. doi: 10.21256/zhaw-25816.
DREESEN, Philipp und Peter STÜCHELI-HERLACH, 2022. Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej. In: Waldemar CZACHUR, Anna HANUS und Dorota MILLER (Hrsg.), Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. S. 125–170. ISBN 978-83-7977-552-1
Dreesen, Philipp, and Peter Stücheli-Herlach. 2022. “Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej.” In Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, edited by Waldemar Czachur, Anna Hanus, and Dorota Miller, 125–70. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut. https://doi.org/10.21256/zhaw-25816.
Dreesen, Philipp, and Peter Stücheli-Herlach. “Praktyczna lingwistyka dyskursu : transdyscyplinarny projekt badawczy do korpusowych analiz komunikacji w sferze publicznej.” Dyskurs, media, mulitimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego, edited by Waldemar Czachur et al., Oficyna Wydawnicza Atut, 2022, pp. 125–70, https://doi.org/10.21256/zhaw-25816.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.