Title: Teoria i praktyka nauczania jezykow obcych w szkole podstawowej : lingwistyczne i dydaktyczne podstawy koncepdji programu nauczania jezyka angielskiego i francuskiego w klasach I - IV
Authors : Werlen, Erika
Proceedings: Edukacja dwujezyczna : przedszkole, szola podstawowa i srednia terazniejszosc i przyslosc
Pages : 64
Conference details: Konferencji zorganizowanej przez Zakład Glottodydaktyki Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy współpr., Warsaw, 14-15 February 2002
Editors of the parent work: Dakowskiej, Marii
Olpinskiej, Magdaleny
Publisher / Ed. Institution : Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
Publisher / Ed. Institution: Warszawa
Issue Date: 2002
License (according to publishing contract) : Licence according to publishing contract
Type of review: Editorial review
Language : Other
Subject (DDC) : 418.0071: Language teaching
420: English
Departement: Applied Linguistics
Publication type: Conference paper
ISBN: 9788391755600
8391755606
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/14882
Appears in Collections:Publikationen Angewandte Linguistik

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.