Publication type: Article in scientific journal
Type of review: Not specified
Title: Voiko liikunta ehkäistä kipua?
Authors: Luomajoki, Hannu
et. al: No
Published in: Kipuviesti
Volume(Issue): 2020
Issue: 2
Issue Date: Oct-2020
Publisher / Ed. Institution: Suomen Kivuntutkimusyhdistys Ry
ISSN: 1796-3141
Language: Other
Subject (DDC): 615.82: Physical therapy
616.7: Diseases of musculoskeletal system and orthopaedics
Abstract: Kivusta kärsivälle ei tule välttämättä mieleen, että liikkuminen ja harjoittelu voisivat aut-taa kivun lievityksessä. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että kivun hoidon yksi tärkeä kulmakivi on juuri liikunta ja harjoittelu. Näin on varsinkin tuki- ja liikuntaelimistön kipujen (TULE) suhteen. Tässä artikkelissa käydään läpi harjoitteluterapian evidenssiä klii-nisistä tutkimuksista sekä pohditaan liikunnan kipua lievittävää vaikutusta molekyylitasolla. Lopuksi kerrotaan konkreettisesti, kuinka paljon ja mitä harjoitusta tulisi tehdä.
URI: https://1596852.166.directo.fi/@Bin/2ae0668df1c337bb9e33365984fd9443/1635933538/application/pdf/615369/Kipuviesti_2_20%20web.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/23414
Fulltext version: Published version
License (according to publishing contract): Licence according to publishing contract
Departement: School of Health Sciences
Organisational Unit: Institute of Physiotherapy (IPT)
Appears in collections:Publikationen Gesundheit

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.