Publication type: Contribution to magazine or newspaper
Title: Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij
Authors: Bavec, Martina
Miličić, Vesna
Junge, Ranka
Turnšek, Maja
et. al: No
Published in: UMniverzum
Volume(Issue): 2020
Issue: 13
Page(s): 25
Pages to: 29
Issue Date: Nov-2020
Publisher / Ed. Institution: Univerza v Mariboru
ISSN: 2463-9303
Language: Other
Subjects: Food security; COVID-19
Subject (DDC): 630: Agriculture
Abstract: Prehranska varnost je v skupni kmetijski politiki pridobila na pomenu v Evropski uniji (EU) in tudi na nacionalni ravni. V zadnjih dveh finančnih perspektivah so še zlasti izpostavljene kratke prehranske verige in lokalna pridelava tudi v luči omejevanja izpustov toplogrednih plinov z zmanjševanjem transporta, ki je zaradi nizkih stroškov fosilne energije in poceni delovne sile na obrobju Evrope in izven nje omogočil dobavo poceni hrane z globalnega trga. Različne krize (finančna, prehranski škandali), podnebne spremembe in vse večje zavedanje prebivalcev EU o pomenu kakovostne in varne hrane za zdravje ter zavedanje o številnih okoljskih problemih povezanih s kmetijstvom, so razlogi za spremembe prehranskih politik v okviru novega Zelenega dogovora« EU in strategije EU za prehrano in kmetijstvo »From Farm to Fork« ter za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Med cilji do 2030 najdemo tudi zmanjšanje uporabe pesticidov za 50 %, mineralnih gnojil za 20 %, zmanjšanje porabe antibiotikov v reji živali in povečanje obsega ekološke pridelave na najmanj 25 % kmetijskih obdelovalnih površin v EU.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22046
Fulltext version: Published version
License (according to publishing contract): Licence according to publishing contract
Departement: Life Sciences and Facility Management
Organisational Unit: Institute of Natural Resource Sciences (IUNR)
Appears in collections:Publikationen Life Sciences und Facility Management

Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Show full item record
Bavec, M., Miličić, V., Junge, R., & Turnšek, M. (2020). Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij. UMniverzum, 2020(13), 25–29.
Bavec, M. et al. (2020) ‘Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij’, UMniverzum, 2020(13), pp. 25–29.
M. Bavec, V. Miličić, R. Junge, and M. Turnšek, “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij,” UMniverzum, vol. 2020, no. 13, pp. 25–29, Nov. 2020.
BAVEC, Martina, Vesna MILIČIĆ, Ranka JUNGE und Maja TURNŠEK, 2020. Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij. UMniverzum. November 2020. Bd. 2020, Nr. 13, S. 25–29
Bavec, Martina, Vesna Miličić, Ranka Junge, and Maja Turnšek. 2020. “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij.” UMniverzum 2020 (13): 25–29.
Bavec, Martina, et al. “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij.” UMniverzum, vol. 2020, no. 13, Nov. 2020, pp. 25–29.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.