Publikationstyp: Beitrag in Magazin oder Zeitung
Titel: Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij
Autor/-in: Bavec, Martina
Miličić, Vesna
Junge, Ranka
Turnšek, Maja
et. al: No
Erschienen in: UMniverzum
Band(Heft): 2020
Heft: 13
Seite(n): 25
Seiten bis: 29
Erscheinungsdatum: Nov-2020
Verlag / Hrsg. Institution: Univerza v Mariboru
ISSN: 2463-9303
Sprache: Andere
Schlagwörter: Food security; COVID-19
Fachgebiet (DDC): 630: Landwirtschaft
Zusammenfassung: Prehranska varnost je v skupni kmetijski politiki pridobila na pomenu v Evropski uniji (EU) in tudi na nacionalni ravni. V zadnjih dveh finančnih perspektivah so še zlasti izpostavljene kratke prehranske verige in lokalna pridelava tudi v luči omejevanja izpustov toplogrednih plinov z zmanjševanjem transporta, ki je zaradi nizkih stroškov fosilne energije in poceni delovne sile na obrobju Evrope in izven nje omogočil dobavo poceni hrane z globalnega trga. Različne krize (finančna, prehranski škandali), podnebne spremembe in vse večje zavedanje prebivalcev EU o pomenu kakovostne in varne hrane za zdravje ter zavedanje o številnih okoljskih problemih povezanih s kmetijstvom, so razlogi za spremembe prehranskih politik v okviru novega Zelenega dogovora« EU in strategije EU za prehrano in kmetijstvo »From Farm to Fork« ter za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Med cilji do 2030 najdemo tudi zmanjšanje uporabe pesticidov za 50 %, mineralnih gnojil za 20 %, zmanjšanje porabe antibiotikov v reji živali in povečanje obsega ekološke pridelave na najmanj 25 % kmetijskih obdelovalnih površin v EU.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/22046
Volltext Version: Publizierte Version
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: Life Sciences und Facility Management
Organisationseinheit: Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR)
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen Life Sciences und Facility Management

Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Zur Langanzeige
Bavec, M., Miličić, V., Junge, R., & Turnšek, M. (2020). Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij. UMniverzum, 2020(13), 25–29.
Bavec, M. et al. (2020) ‘Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij’, UMniverzum, 2020(13), pp. 25–29.
M. Bavec, V. Miličić, R. Junge, and M. Turnšek, “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij,” UMniverzum, vol. 2020, no. 13, pp. 25–29, Nov. 2020.
BAVEC, Martina, Vesna MILIČIĆ, Ranka JUNGE und Maja TURNŠEK, 2020. Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij. UMniverzum. November 2020. Bd. 2020, Nr. 13, S. 25–29
Bavec, Martina, Vesna Miličić, Ranka Junge, and Maja Turnšek. 2020. “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij.” UMniverzum 2020 (13): 25–29.
Bavec, Martina, et al. “Ali nas je COVID-19 spodbudil k večji osredotočenosti na kupovanje slovenskih prehranskih proizvodov in neposredno od kmetij.” UMniverzum, vol. 2020, no. 13, Nov. 2020, pp. 25–29.


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.