Title: Meer aandacht voor kinderen in multiproblemgezinnen gevraagd
Authors : Tausendfreund, Tim
Published in : Tijdschrift voor sociale vraagstukken
Publisher / Ed. Institution : Movisie
Issue Date: 2015
License (according to publishing contract) : Licence according to publishing contract
Language : Other
Subjects : Gezinnen met meervoudige problemen; Jeugdzorg; Kindgericht werken
Subject (DDC) : 362: Health and social services
Abstract: Kinderen van multiprobleemgezinnen moeten meer aandacht krijgen. Soms is een gezinsgerichte interventie niet genoeg om hun situatie te verbeteren. Ouder en kind zouden daarom bijvoorbeeld ieder een eigen hulpverlener moeten krijgen en instanties zouden overkoepelend moeten samenwerken.
Departement: Social Work
Organisational Unit: Institute of Childhood, Youth and Family (IKJF)
Publication type: Contribution to magazine or newspaper
ISSN: 2214-3963
09210-2116
URI: https://www.socialevraagstukken.nl/meer-aandacht-voor-kinderen-in-multiproblemgezinnen-gevraagd/
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16645
Appears in Collections:Publikationen Soziale Arbeit

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.